Souhlas s obchodními údaji

Vyplněním údajů tohoto formuláře:

  1. potvrzuji, že jsem informován ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že osobní údaje obsažené v tomto formuláři (dále jen „osobní údaje“) budou zpracovány v rozsahu, v jakém byly vyplněny, za účelem splnění mých požadavků vyplývajících z tohoto formuláře (dále jen „mé požadavky“), že osobní údaje bude zpracovávat Stavební bytové družstvo Praha, IČ 00034592, se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00 Praha 8, resp. jeho zaměstnanci, a to způsobem vedoucím ke splnění mých požadavků, že osobní údaje mohou být zpřístupněny dodavatelům služeb v rozsahu potřebném pro splnění mých požadavků, že mám právo přístupu k  osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva ve smyslu § 21 cit. zákona, že je poskytnutí osobních údajů dobrovolné
  2. potvrzuji, že souhlasím ve smyslu § 5 cit. zákona se zpracováním osobních údajů za výše uvedených podmínek, a to na období nezbytné pro splnění mých požadavků