Mgr. Martin Kroh

předseda představenstva SBD Praha

Dlouholetý předseda představenstva Stavebního bytového družstva Praha (od roku 2000), firmy poskytující služby správy bytových domů pro 300 subjektů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, s více než 26.000 bytovými a nebytovými jednotkami. Působí jako koordinátor lektorského týmu Akademie pro bytové domy, který se zabývá vzděláváním členů statutárních orgánů SVJ a BD. Od roku 2013 předseda České společnosti pro rozvoj bydlení, sdružujícího odborníky a zájmové nebo profesní organizace, působících v oblasti bydlení, bytové výstavby a hospodaření s byty. Je členem redakční rady Portálu o bydlení a komise bytového práva při MMR.

Kolika procenty jsou zúročeny jednotlivé měsíční splátky – nájemné?

Mgr. Martin Kroh: V družstevním nájemném, které někdy bývá nazýváno i ekonomické nájemné, je jednou z jeho složek úhrada úvěru poskytnutého na výstavbu. Tato úhrada, nazývaná anuita, v sobě zahrnuje úmor jistiny i úrok příslušné části úvěru, připadajícího na výstavbu konkrétní bytové jednotky. Název anuita pak v sobě zachycuje anuitní formu úhrady, tedy to, že po celou dobu fixace úrokové sazby (zpravidla 5 let) je výše úhrady neměnná. V praxi to znamená, že sjednaná výše úvěru a sjednaný úrok jsou anuitní formou rozvrženy do splátek k jednotlivým bytům a byl-li sjednán např. úrok ve výši 3 % p.a., znamená to, že splátka tento úrok obsahuje. Pokud se nám podaří dokončit jednání s firmami, které vlastní a nabízejí projekty výstavby, zpracujeme nabídku výstavby konkrétního domu včetně předpokládaného nájemného u jednotlivých bytů, a to včetně splátky poskytnutého dlouhodobého úvěru. Potom si budete moci ověřit, jak družstevní nájemné vypadá a co se v jeho rámci hradí.

Mohu si převést družstevní byt do svého vlastnictví?

Mgr. Martin Kroh: Samozřejmě, nejdříve však musíte mít splaceny náklady na pořízení bytu. Část jste splatil(a) úhradou členského podílu, zbývající část splácíte po určitou dobu 25ti případně 30ti let v nájemném a hradíte tedy tak tu část pořizovacích nákladů, která byla hrazena družstvem bankovním úvěrem. Poté si lze zažádat o převod bytu do vlastnictví člena družstva. 

Je nějak omezen převod družstevního podílu?

Mgr. Martin Kroh: Ano, po dobu prvních pěti let od předání bytů, a to z důvodů lepších podmínek financování pořízení bydlení, ale také z důvodu lepší ochrany sousedských práv v zájmu všech členů družstva a jimi investovaných peněz.

Mohu si zvýšit počáteční členský vklad?

Mgr. Martin Kroh: Jistě, výše členského vkladu je určena pouze spodní hranicí 25 %, varianta většího vkladu už záleží jen na vašich finančních možnostech a volbou její výše můžete optimalizovat výši svých měsíčních nákladů na bydlení. Lze tak bez dalších nákladů učinit kdykoliv do převzetí bytu, ale také kdykoliv k datu výročí fixace úrokové sazby úvěru družstva (zpravidla každých pět let), nebo každoročně i mimo toto období při úhradě sjednaných nákladů banky za mimořádnou splátku.

Máte zájem o bližší informace?

Ve formuláři se vyskytuje několik chyb.
Prosím opravte je, poté můžete pokračovat

Chyba při odesílání zprávy

Děkujeme za zprávu!
Budeme Vás v brzké době kontaktovat.